Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Osobnostní rozvoj prostřednictvím získání zahraničních zkušeností

Cílová skupina: Znevýhodněná mládež ve věku 15 – 29 let, osoby, které v okamžiku vstupu do projektu nejsou v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě, a které mají nejvýše základní nebo za určitých podmínek středoškolské vzdělání.

Doba realizace projektu: červenec 2023 – květen 2024

Cíl projektu: Cílem projektu je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a zvýšit její schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání /odborné přípravy prostřednictvím individuální podpory a komplexní práce s cílovou skupinou, jejíž nedílnou součástí je zprostředkování zahraniční stáže v zemi EU – Španělsko.

Stručný obsah projektu: Do projektu bude zapojeno celkem min. 20 osob spadající do CS projektu, kteří vstoupí do Přípravné fáze projektu. Bagatelní podporu získá min. 16 účastníků projektu (min. 40 hodin podpory). Přípravná fáze je zaměřena na přípravu a výběr účastníků pro zahraniční stáž ve Španělsku. Z účastníků projektu, kteří splní všechny povinné části Přípravné fáze bude vybráno 8 -.12 osob, které budou vyslány na zahraniční stáž do Španělska. Zahraniční stáž bude probíhat v rozsahu 9 týdnů (63 dní) v regionu Alicante a účastníky budou docházet na pracovní stáž u zahraničního zaměstnavatele. Všichni úspěšní absolventi stáže budou zařazeni do Následné fáze realizace, kde bude probíhat evaluace stáže a účastníci budou připravování na další pracovní uplatnění v ČR.

Harmonogram projektu: 1/ Náborová kampaň a přípravná fáze; 2/ Zahraniční stáž ve Španělsku; 3/ Následná fáze, připrava na pracovní uplatnění v ČR a evaluace

Výstupy projektu: 1/ Min. 16 účastníků projektu získá projektovou podporu v rozsahu alespoň 40 hodin; 2/ Min. 8 účastníků absolvuje zahraniční stáž v plném rozsahu.

Programový leták ke stažení zde.