Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Osobnostní rozvoj prostřednictvím získání zahraničních zkušeností

Cílová skupin: Cílovou skupinou projektu je národnostní menšina – projekt je zaměřen zejména na Romy žijící v Brně, případně Jihomoravském kraji. Do projektu bude zapojeno min. 25 osob.

Doba realizace projektu: červenec 2023 – listopad 2024 (18 měsíců)

Cílem projektu: Cílem projektu je rozvoj kompetencí a zvýšení pracovní uplatnitelnosti min. 25-ti osob z romské národnostní menšiny žijících v Jihomoravském kraji s konkrétním zaměřením především na město Brno prostřednictvím komplexní podpory a systematické pracovní integrace v rámci realizace jednotlivých aktivit projektu.

Stručný obsah projektu: Projekt je realizován pro min. 25 osob, přičemž u min. 20 osob bude podpora vyšší než bagatelní (40 hodin). Vybraní účastníci projdou motivačně-aktivizační částí a budou pro ně vytvořeny profily účastníků klíčové pro nasměrování další projektové podpory. Následně absolvují účastníci kurz „Opět aktivní“. Kurz se skládá z části vzdělávací a poradenské. Do dalších aktivit již jsou účastníci vybírání dle individuálních potřeb. Účastníci mají v případě definované potřeby možnost absolvovat kurzy na zvýšení kvalifikace. Pro vybrané účastníky bude poskytnuta podpora na hrazení mzdy u zaměstnavatele na dobu 3-9 měsíců. Účastníci mají mít nárok na individuální a skupinové poradenství po celou dobu jejich účasti v projektu. Projekt je realizován v úzké spolupráci se zaměstnavateli.

Harmonogram projektu: 1/ Nábor účastníků a propagace; 2/ Aktivace skupiny a profily účastníků; 3/ Vzdělávání v klíčových kompetencích – realizace kurzu Opět aktivní; 4/ Zvyšování kvalifikace a rozvoj pracovních dovedností; 5/ Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli; 6/ Vytváření pracovních míst pro CS; Poradenství dle individuálních potřeb.

Výstupy projektu: 1/ Min. 20 účastníků projektu získá projektovou podporu v rozsahu alespoň 40 hodin; 2/ Min. 10 účastníků absolvuje kurz na zvýšení kvalifikace; 3/ Min. 10 účastníků získá podporu na vytvoření pracovního místa na 3-9 měsíců.

Programový leták ke stažení zde.